دكتر فاطمه خلیلی

حوزه تخصصی: ادبیات عرب

دكتر فاطمه خلیلی در سال 1357 هجری شمسی در شهر تهران به دنیا آمد.

وی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است و مدرك دكترای ادبیات عرب را در كارنامه تحصیلی خود دارد.
دكتر فاطمه خلیلی، هم اكنون به عنوان مدرس و كارشناس در برنامه شمیم دانش، ویژه ضمن خدمت فرهنگیان حضور دارد و پیش از این نیز در طرح قرآن، كتاب زندگی، برنامه سه پیمانه از آسمان و پرسش آزاد با شبكه ی رادیویی قرآن همكاری داشته است.

دسترسی سریع