حجت الاسلام علی اكبر مرتضوی كیاسری

حوزه تخصصی: روانشناسی

حجت الاسلام علی‌اكبر مرتضوی كیاسری در سال 1339 در كیاسر متولد و دارای مدرك دكترای روانشناسی می باشد.

وی در اوایل جنگ در جبهه های حق علیه باطل شركت كردند و هر دو چشم خود را در جنگ تحمیلی از دست داد.
حجت الاسلام علی اكبر مرتضوی كیاسری به عنوان مدرس و كارشناس بخش "مشاوره از منظر قرآن" برنامه "شمیم دانش" با رادیو قرآن همكاری دارد.

دسترسی سریع