استاد محمدمهدی بحرالعلوم

حوزه تخصصی: علوم قرآنی/ حفظ

استاد محمدمهدی بحرالعلوم از اساتید مطرح در حوزه ی حفظ قرآن کریم در حال حاضر ریاست مرکز قرآن، عترت و نماز وزارت بهداشت را عهده دار است.

وی هم اکنون به عنوان مدرس و کارشناس حفظ در برنامه "شمیم دانش"، ویژه ضمن خدمت فرهنگیان سراسر کشور و پیش از این به عنوان مدرس و کارشناس برنامه های طرح بزرگ قرآن، کتاب زندگی با رادیو قرآن همکاری داشته است.

دسترسی سریع