استاد محمدمهدی بحرالعلوم

حوزه تخصصی: علوم قرآنی/ حفظ

استاد محمدمهدی بحرالعلوم از اساتید مطرح در حوزه ی حفظ قرآن كریم در حال حاضر ریاست مركز قرآن، عترت و نماز وزارت بهداشت را عهده دار است.

وی هم اكنون به عنوان مدرس و كارشناس حفظ در برنامه "شمیم دانش"، ویژه ضمن خدمت فرهنگیان سراسر كشور و پیش از این به عنوان مدرس و كارشناس برنامه های طرح بزرگ قرآن، كتاب زندگی با رادیو قرآن همكاری داشته است.

دسترسی سریع