صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:15 به مدت 45 دقیقه

یک پیمانه از آسمان عنوان آیتم کوتاهیست که با محوریت جزء 30 قرآن کریم و در قالب طرح تابستانی قرآن، کتاب زندگی(بشارت 1453) از برنامه عارفان بهشت تقدیم شنوندگان می شود.قسمت هشتم این آیتم به بررسی آیات 37 و 38 سوره نبأ اختصاص دارد.

مرتبط با این