ساعت قرآن شنبه تا پنجشنبه از ساعت 12:50 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

ساعت قرآن

تدریس دروس پایه هشتم/ جلسه اول

برنامه ساعت قرآن، روزهای یكشنبه به تدریس دروس قرآن و پیام آسمانی دانش آموزان پایه هشتم اختصاص دارد.

در اولین جلسه "ساعت قرآن" كه در تاریخ 98.12.18 پخش شد، خانم پازوكی درس هشتم قرآن از صفحه 78 تا 79 در بخش قرائت و صفحه 80 و 81 در بخش مفاهیم و درس "دو سرمایه گرانبها" پیام آسمانی در صفحه 81 را برای دانش آموزان پایه هشتم تدریس كردند.

1399/01/04
|
16:36
دسترسی سریع
ساعت قرآن