صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:45 و 18:30 به مدت 15 دقیقه

به منظور دستیابی همه دانش آموزان به مهارت صحیح خوانی قرآن و همچنین ارتقاء مهارت های علمی و قرآنی دبیران، طرح 33 روزه آموزش قرآن با همکاری رادیو قرآن و وزارت آموزش و پرورش با پخش ویژه برنامه ساعت قرآن اجرا می شود.

قسمت هفدهم از این برنامه روز یکشنبه 27 آبانماه از رادیو قرآن پخش شد.

مرتبط با این