اكسیر پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

اكسیر/ برنامه یازدهم، 97,6,15/ بخش اول

بخش اول از برنامه اكسیر روز پنجشنبه 15 شهریورماه / آیات 32 تا 42 سوره نجم با صدای استاد متولی عبدالعال به كارشناسی حسین اخوان اقدم

این برنامه با هدف بیان نكات آموزشی تلاوت های شاخص قاریان مصری در گستره ی تحلیل و بررسی تكنیك ها و فنون تلاوت (بخصوص در زمینه صوت و لحن، اختلاف قرائات ، وقف و ابتدا و ...)، میزان بدیع بودن شیوه تلاوت نسبت به سایر سبك ها، بیان شیوه های صحیح تصویرگری معانی آیات ( لحن الاداء )، پنجشنبه هرهفته از ساعت 18:30 تا 20 به روی آنتن می رود.

1397/07/07
|
09:03
دسترسی سریع
اكسیر