از ساعت به مدت

رادیو قرآن

قرآن و زندگي

صمیمیت فرزندان و والدین...چگونه...تا كجا...

💞چقدر با مادر و پدر خود صمیمی هستید؟
📝مولفه های دوستی فرزند با والدین از منظر قرآن كریم كدامند؟

📊محدوده دوستی و صمیمیت فرزند با والدین تا كجاست؟
🎧 برای دریافت پاسخ پرسش های مذكور، گفتگوی كارشناسی مهدی رستمی با موضوع صمیمیت فرزند و والدین و محدوده های آن از منظر قرآن كریم را در برنامه قرآن و زندگی بشنوید.

✅ قرآن و زندگی ، روزهای شنبه تا چهارشنبه با موضوع سبك زندگی قرآنی و مباحث مربوط به آن از ساعت 09:15 به مدت 45 دقیقه از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان می شود.1398/04/18
|
12:46
دسترسی سریع
قرآن و زندگی