صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز شنبه 2 شهریورماه 98 به شرح زیر است:

❓ «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ » به چه معناست؟

(1) صاحبان گودال(پر آتش) کشته شدند
(2) مرگ بر صاحبان گودال (پر آتش)


عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.
#قرآن_کتاب_زندگی

✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
🔗https://radioquran.ir/besharat1453/

مرتبط با این