صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز دوشنبه 28 مردادماه 98 به شرح زیر است:


❓«وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ » به چه معناست؟
(1) و ماه آن گاه که پشت کرد
(2) و قسم به ماه آن گاه که کامل شود

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.
#قرآن_کتاب_زندگی

✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
🔗https://radioquran.ir/besharat1453/

مرتبط با این