صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز چهارشنبه 9 مردادماه 98 به شرح زیر است:

❓تنوع شکل و قیافه انسان ها بر اساس خواست خداوند است. کدام آیه سوره انفطار به این مطلب اشاره دارد؟

(1) آیه 6
(2) آیه 8


عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.
#قرآن_کتاب_زندگی

✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
🔗https://radioquran.ir/besharat1453/

مرتبط با این