صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز چهارشنبه 19 تیر 98 به شرح زیر است:


❓کلمه «سَمْک» در آیه 28 سوره نازعات به چه معناست؟
(1) سقف
(2) ماهی

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.


✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
https://radioquran.ir
https://sapp.ir/radioquran

مرتبط با این