صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز یکشنبه 16 تیر 98 به شرح زیر است:


❓کدام کلمه در سوره نازعات به معنای «عرصه زمین» است؟
(1) سَاهِرَة
(2) رَادِفَة

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.


✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
https://radioquran.ir
https://sapp.ir/radioquran

مرتبط با این