صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز شنبه 15 تیر 98 به شرح زیر است:


❓تعبیر" عِظاماً نَخِرَة "به چه معناست؟
(1) بزرگان سرکش
(2) استخوان های پوسیده

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.


✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
https://radioquran.ir
https://sapp.ir/radioquran

مرتبط با این