صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره های نجم آیات 32 الی آخر و قمر 1 الی 14 و رحمن آیات 1 الی 29 با صدای استاد ابوالعینین شعیشع.

مرتبط با این