صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره های ابراهیم آیات 35 الی 41 و کوثر، حمد و بقره آیات 1 و 2 با صدای استاد محمود شحات انور.

مرتبط با این