صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره ی احزاب آیات 39 الی 50 و سوره ی نازعات آیات 27 الی 33 با صدای استاد محمود علی البناء.

مرتبط با این