صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره بروج، آیات 11 تا آخر ؛ سوره طارق و سوره اعلی، آیات 1 تا 3 با صدای محمد عبدالعزیز حصان.

مرتبط با این