صفحه نور (ترتیل و ترجمه) هر روز از ساعت 5:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

صفحه نور/ ترتیل و ترجمه

صفحه نور (ترتیل و ترجمه)

Bootstrap Image Preview

برنامه "صفحه نور " با محوریت پخش روزانه تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم و ترجمه مربوط به آن در اولین بخش از این طرح تقدیم شنوندگان می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
صفحه نور/ ترتیل و ترجمه