خبر قرآنی هر روز از ساعت 11:00 و 16:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو قرآن

خبر قرآنی

خبر قرآنی

Bootstrap Image Preview

خبرهای قرآنی با محوریت اطلاع رسانی در حوزه رویدادهای قرآنی ایران و جهان از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
خبر قرآنی