حدیث بندگی روزهای زوج از ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

حديث بندگي

حدیث بندگی

برنامه ی "حدیث بندگی" با هدف ارائه آموزه های قرآنی صحیفه سجادیه روزهای زوج از شبكه ی رادیویی قرآن به سمع شنوندگان می رسد.

این برنامه به همت گروه علوم قرآنی و تهیه كنندگی فاطمه گنجی و كارشناسی دكتر فاطمه سروی، روزهای زوج ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای زوج

ساعت پخش برنامه: 11:45

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حدیث بندگی