صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای زوج از ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: روزهای زوج

ساعت پخش برنامه: 11:45

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ی "حدیث بندگی" با هدف ارائه آموزه های قرآنی صحیفه سجادیه روزهای زوج از شبکه ی رادیویی قرآن به سمع شنوندگان می رسد.

این برنامه به همت گروه علوم قرآنی و تهیه کنندگی فاطمه گنجی و کارشناسی دکتر فاطمه سروی، روزهای زوج ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه پخش می شود.

همکاران ما