قرآن و اقتصاد(معرفی پژوهشهای اقتصاد اسلامی) روزهای فرد از ساعت 15:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو قرآن

قرآن و اقتصاد

قرآن و اقتصاد(معرفی پژوهشهای اقتصاد اسلامی)

برنامه " قرآن و اقتصاد" با موضوع مبانی اقتصاد اسلامی و آموزه های قرآنی و روایی پیرامون تولید و اشتغال از رادیو قران پخش می شود.

معرفی پژوهشهای صورت گرفته با موضوع اقتصاد اسلامی از قبیل مقاله، كتاب و سایت اینترنتی و ارائه گزارشی از كارگاه ها و كارآفرین های اقتصادی از بخش های اصلی این برنامه است.
این برنامه به همت گروه اطلاع رسانی، به تهیه كنندگی علیرضا صفرزاده، كارشناسی غلامرضا اشرف سمنانی و گویندگی علیرضا احمدپور و حمید عبیری، روزهای یكشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 15:45 به مدت 15 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای فرد

ساعت پخش برنامه: 15:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
قرآن و اقتصاد