صراط (تصحیح قرائت قرآن كریم) چهارشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو قرآن

صراط/ تصحيح قرائت قرآن كريم

صراط (تصحیح قرائت قرآن كریم)

برنامه "صراط" با محوریت آموزش تصحیح قرائت قرآن كریم از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه با هدف ارتقاء قرائت و تلاوت آیات قرآن كریم تهیه می شود كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی حسن رحمانی و با حضور اساتیدی چون؛ حسین اخوان اقدم، علی فربین، حسینعلی شریف و بهروز یاریگل است كه روزهای سه شنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه از شبكه رادیویی قرآن بر روی آنتن می رود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:15

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صراط/ تصحیح قرائت قرآن كریم