یك صفحه تقویم هر روز از ساعت 6:33 به مدت 15 دقیقه

رادیو قرآن

یك صفحه تقویم

یك صفحه تقویم

برنامه" یك صفحه تقویم" هرروز صبح به مدت 5دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.

در برنامه"یك صفحه تقویم" رویدادهای مهم تاریخی مربوط به روز پخش این برنامه، مطالبی برای شنوندگان بیان می شود.
این برنامه كه كاریست از كاری از گروه اطلاع رسانی به سردبیری و تهیه كنندگی سمیه خراج و گویندگی فریال تركاشوند هر روز ساعت 8:15 از رادیو قرآن پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 6:33

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
یك صفحه تقویم