114 ثانیه رویداد قرآنی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:40 به مدت 114 ثانیه

رادیو قرآن

114 ثانيه رويداد قرآني

114 ثانیه رویداد قرآنی

برنامه كوتاه 114 ثانیه رویداد قرآنی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:40 به مدت 114 ثانیه از رادیو قرآن پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:40

مدت برنامه:114 ثانیه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
114 ثانیه رویداد قرآنی