آرام جان هر روز از ساعت قبل از اذان ظهر به مدت -

رادیو قرآن

آرام جان

آرام جان

آرام جان، ویژه اذانگاهی ظهر است.

این برنامه هرروز قبل از اذان ظهر به مدت 5 دقیقه پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: قبل از اذان ظهر

مدت برنامه:-

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آرام جان