پایش 760 مركز دارالقرآن الكریم

مراكز دارالقرآن با حضور اساتید متخصص از بین فرهنگیان بزرگوار كشور به ارائه آموزش های قرآنی در سطوح مختلف می پردازند.

1400/08/28
|
11:48

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن ؛ میكائیل باقری مدیركل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با برنامه والعصر 25 آبان گفت : پایش 760 مركز دارالقرآن الكریم این هفته به ایستگاه پایانی خود می رسد . مراكز دارالقرآن با حضور اساتید متخصص از بین فرهنگیان بزرگواركشور به ارائه آموزش های قرآنی در سطوح مختلف می پردازند و منابع و محتوای این مراكز نیز از مجموعه كتاب هایی است كه برای هر سطح به صورت جداگانه و به همت گروهی از مؤلفانی كه برخی از آنها از معلمان و مدرسان مراكز دارالقرآن سراسر كشور هستند تألیف شده است .
مراكز دارالقرآن الكریم به استناد مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش از سال 1378 تاسیس شده اند لیكن در 10 سال اخیر فعالیت ها و عملكرد این مراكز مورد ارزیابی و پایش قرار نگرفته بود امسال بعد از 10 سال این مراكز را با حضور 32 نفر از همكاران علاقه مندمان در این حوزه مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت كه به صورت جهادی پای این كار آمدند و این مراكز را بر اساس فرمت و شاخص هایی كه از قبل تعیین شده بود ارزیابی كردند.
شاخص های ارزیابی دارالقرآن ها، بر اساس دستور العمل و اساسنامه، كتاب كار و شرح وظایف مشخص در اداره كل قرآن، عترت و نماز انجام می شود و این پایش روزهای پایانی خود را سپری می كند و حداكثر تا آخر هفته كار پایش مراكز دارالقرآن سراسر كشور به اتمام خواهد رسید.
یكی از اهداف ما برای پایش تحقق پیش شرط هایی از جمله نیاز منطقه یا استان ، فضای مناسب، دارا تجهیزات و امكانات مورد نیاز ، داشتن نیروی متخصص و امكان بكارگیری نیروی متخصص در مركز دارالقرآن است كه این 4 شرط برای اختصاص كد دارالقرآن مد نظر است .
البته به دنبال افزایش تعداد مراكز دارالقرآن نیستیم مگر اینكه بتوانیم كیفیت لازم را برای تاسیس یك مركز دارالقرآن رعایت كنیم .

دسترسی سریع