مهریه از منظر آیات و روایات در حقوق شهروندی

برنامه حقوق شهروندی روزهای 1 تا 3 مردادماه با بررسی مهریه در آیات و روایات و پاسخ به پرسش های متداول آن از رادیو قرآن پخش می شود.

1398/04/31
|
09:18

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان كنونی است كه مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مكاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.
توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شكل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می كند، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است بر همین اساس برنامه كوتاه حقوق شهروندی با محوریت حقوق خانواده از رادیو قرآن پخش می شود.
این برنامه با بیان حقوق خانواده از منظر آیات و روایات سعی دارد تا به رایجترین پرسش های جامعه در این خصوص پاسخ داده و احكام و قوانین موجود در خانواده و اجتماع را به طور اختصار توضیح دهد.
حقوق شهروندی روز سه شنبه 1 مردادماه با بررسی موضوع مهریه از منظر آیات و روایات در خصوص فرهنگ مهریه قرآنی و مهرهای سبك در جامعه صحبت می كند.
روز چهارشنبه 2 مردادماه این برنامه با موضوع عدم ابهام در مهریه و پنجشنبه 3 مردادماه با موضوع اینكه رد و بدل كردن مهریه در دوران نامزدی ایجاد علقه نمی كند به سمع شنوندگان می رسد.
حقوق شهروندی كه كاریست از گروه علوم قرآنی رادیو قرآن، روز های شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:35 به مدت 5 دقیقه به تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید و كارشناسی دكتر حسن فدایی، استاد دانشگاه و حقوقدان از رادیو قرآن تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع