صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تلاوت سوره های روم، آیات 30 تا آخر و سوره های ضحی، انشراح و حمد با صدای استاد محمدصدیق منشاوی.